Verkeer

Snelheidsmeterspaarpot in Knegsel

Goed verkeersgedrag wordt in Knegsel de komende tijd beloond met keiharde euro’s! 21 juni gaf wethouder Kraaijeveld het startsein voor de Snelheidsmeterspaarpot op de Steenselseweg vlakbij de Meester Gijbelsschool. 

Snelheidsbeloner

Deze snelheidsmeter meet hoe hard er wordt gereden op het traject. Elke bestuurder van een motorvoertuig die de ‘Snelheidsmeterspaarpot’ passeert en binnen de maximumsnelheid van 30 kilometer blijft, zorgt ervoor dat er geld in een spaarpot komt. Dat is direct zichtbaar op de snelheidsbeloner. De meter staat er tot en met 12 juli.

Initiatief Dorpsraad

Het plaatsen van deze snelheidsbeloner in Knegsel is op initiatief van de dorpsraad. Zij willen zo op een positieve manier extra aandacht vragen voor de overlast van te hard rijden. De ‘Snelheidsmeterspaarpot’ is eigendom van de provincie Noord-Brabant, maar gemeente Eersel steunt het project financieel. De opbrengst tot een maximum van € 500,- wordt geschonken aan Stichting Jeugdbelangen Knegsel.
Voor meer informatie, kijk op: www.brabantgaatvoornul.nl.

Bericht van: https://www.eersel.nl/snelheidsmeterspaarpot-in-knegsel