Verkeer

Verkeersoverlast in Knegsel, afsluiting van Den Heuvel

De werkzaamheden aan Het Groen zijn noodzakelijk voor de aanleg van nieuwbouwwijk Dorpshart Knegsel. Het doel is goed, maar veel mensen zijn verrast en overrompeld door de start van de werkzaamheden. De Dorpsraad Knegsel niet in het minst.

De communicatie rondom dit ingrijpende project verdient zeker geen schoonheidsprijs.
Wat we nu nog kunnen doen, is de ongemakken zo veel mogelijk beperken.

Belangrijke punten bij de afsluiting van Den Heuvel:
– Verkeersveiligheid zo veel mogelijk garanderen, met name voor fietsende kinderen.
– Sluipverkeer weren uit de woonwijken.
– Ongemakken accepteren, de ideale oplossing voor iedereen bestaat helaas niet!
– Hopen op een snelle doorlooptijd van de werkzaamheden.

De gemeente plaatst meerdere informatieborden om de nieuwe situatie helder te maken.

De sluiproutes door de bossen blijven open en zwaar landbouwverkeer (door maïs maaien) kan niet anders dan deze (verharde) zandwegen gebruiken:

– Het Groen – Antwerpsebaan – Nardushoek – Zandoerleseweg
– Het Groen – Pastoor Eykenweg – Dijkakkerweg – Breemakkerweg

Let op: dit is niet fijn voor aanwonenden en zeer gevaarlijk voor wandelaars!