Verkeer

Volop aandacht voor het verkeer in Knegsel

vem_titelDat de verkeersdruk in Knegsel hoog is, dat is geen nieuws meer.

Dat er ook veel vrachtverkeer en landbouwverkeer door Knegsel dendert, dat weten we allemaal ook wel.

En dat we daar allemaal last van hebben, dat spreekt voor zich…

Het goede nieuws is dat er hard gewerkt wordt aan meerdere verkeersprojecten.

De kern van Knegsel heeft een ‘verblijfsfunctie’, wonen staat daarbij centraal. Om het met woorden van de Gemeente Eersel te beschrijven: ‘Kempisch wonen in een wereldregio’.

Er lopen momenteel vier verkeersprojecten.

Invoering 30km en 60km zones: De borden bij de toegangswegen zijn al aangepast. De planning voor de aanpassing van met name de voorrangssituaties binnen de bebouwde kom wordt momenteel gemaakt.

Weren van het vrachtverkeer: De hoeveelheid zwaar verkeer dat door Knegsel komt, nadert de grens van het toelaatbare. Eerst worden verkeersstromen van vrachtwagens en andere zware voertuigen in kaart gebracht. Op basis van deze informatie worden oplossingen gezocht.

Fietsnetwerk Eersel: Fietsers bepalen het straatbeeld in de Kempen. Veel mensen pakken de fiets op weg naar school, naar het werk of in de vrije tijd. De veiligheid staat bij dit project centraal. Verbeterpunten worden benoemd en later aangepakt.

Verkeerssluis aan Het Groen: Door het nieuwbouwproject ter hoogte van de Antwerpsebaan moet de sluis daar verdwijnen. Een werkgroep met daarin o.a. de direct aanwonenden onderzoekt wat een goed alternatief is op deze specifieke locatie. Wat vinden we belangrijke criteria bij keuzes? Aan welke oplossingen denken we?

Denk mee en vul de enquête in: www.knegsel.info

Reacties graag naar: lbgroepknegsel@gmail.com

Wat willen we bereiken met deze projecten?

Een veilige doorstroom, waarbij de snelheid eruit gehaald wordt.

En op termijn het sluipverkeer drastisch reduceren.