Verkeer

‘Voltooiing 30 en 60km zones in Knegsel’

Verkeersbord-zone-30De invoering van de 30km en 60km zones vordert gestaag.

De borden bij de toegangswegen en uitvalswegen zijn al aangepast.

De planning voor de aanpassing van met name de voorrangssituaties binnen de bebouwde kom wordt momenteel gemaakt door de gemeente.

De voorrangssituaties in de bebouwde kom zullen gaan veranderen: rechts heeft straks voorrang.

Dat zal wel even wennen zijn. Niet alleen het sluipverkeer moet zich aanpassen, wij zelf ook!

Het doel is een veilige doorstroom, waarbij de snelheid eruit gehaald wordt.