Wonen en welzijn

Een vraag met een luchtje eraan.

Het college is op dit moment aan het bekijken hoe er omgegaan kan/moet worden met overlast van hondenpoep. Hiervoor is noodzakelijk om standaardroutes, die door veel inwoners in Knegsel gebruikt worden, in kaart te brengen. Het gaat dan met name om de plekken waar honden vaak hun behoefte doen.

Zouden jullie ons kunnen aangeven welke routes of veel gebruikte plekken om honden uit te laten zijn in Knegsel?

Graag horen we het van jullie via Mail: Dorpsraad@knegsel.info of via facebook.

Alvast bedankt!

Dorpsraad Knegsel